Onderwerp scriptie

Groene zorg als tool in zorginstelling Sensa Zorg

Groene zorg is een innovatieve methode om cliënten te begeleiden in de natuur. Sensa Zorg is een jonge cultuursensitieve en natuursensitieve zorginstelling met hart voor de zorg. De zorgprofessionals van Sensa Zorg merken hoeveel makkelijker zij met hun cliënten in gesprek komen door mensen te begeleiden in de natuur.

Om Groene zorg in de reguliere werkprocessen te implementeren wil Sensa Zorg een Groene zorgtoolkit ontwikkelen. Zo kan Groene zorg ook worden vertaald naar concrete meetinstrumenten om de effectiviteit van Groene zorg te meten.

De Groene zorgtoolkit wordt ontwikkeld samen met het team Amsterdam-Amstelland van Sensa Zorg. Medewerkers worden al getraind in het buiten begeleiden van cliënten. ZonMw heeft subsidie voor dit project gegeven aan implementatie- en opschalingscoach Oda Salomons van Rewild Yourself. Een belangrijk subdoel voor ZonMw is dat de Groene zorgtoolkit ook landelijk uitgerold zou kunnen worden.

Geinteresseerd of wil je meer weten? Neem contact op met Lenneke Vaandrager (lenneke.vaandrager@wur.nl) en Oda Salomons (oda@rewildyourself.nl) (met thesiscoordination.hso@wur.nl in de CC).

Duur: 5 - 6 maanden
Taal:
Nederlands (thesis in het Engels)

Start Datum: Januari 2021