Internship

Groente als Ingrediënt! Onderzoek naar eetgewoontes onder MBO & VMBO jongeren

Jongeren eten te weinig groenten. Met name voor allochtone jongeren en jongeren uit lage SES (12-18 jaar) is het halen van de aanbeveling een grote uitdaging. Zij hebben vaak een ongezonder eetgedrag, hebben een hogere inname van energie, zout, suiker en (verzadigd) vet en een lagere groente-inname dan leeftijdgenoten uit hogere SES. Daarbij komt dat groente momenteel met name gegeten wordt bij de warme maaltijd. Het aanbod aan makkelijk eetbare en aantrekkelijke producten geschikt voor consumptie buiten de warme maaltijd, is nog zeer beperkt.

Om de groenteconsumptie te verhogen en aantrekkelijke, groenterijke producten te ontwikkelen voor deze doelgroep, is goed inzicht nodig in de eetgewoonten van deze jongeren. Op die manier kan er ingespeeld worden op hun wensen en behoeften. Binnen de PPS Groente als Ingredi├źnt hebben >100 jongeren 5 dagen via een digitaal eetdagboek aangegeven wat ze gegeten hebben op deze dagen. Deze gegevens kunnen aanknopingspunten geven voor de ontwikkeling en implementatie van groenterijke producten.

Doelstellingen

De doelstelling van deze stage is om in kaart te brengen wat MBO & VMBO scholieren eten op welk moment van de dag. De belangrijkste onderzoeksvragen van dit project zijn:

 • Wat eten jongeren op welk moment?
 • Wat eten jongeren op welke locatie?
 • Zijn er verschillen op basis van leeftijd en geslacht?
 • Waar zitten aanknopingspunten om de groenteconsumptie bij deze doelgroep te verhogen?

Activiteiten

 • Literatuuronderzoek
 • Schrijven van een onderzoeksprotocol
 • Maken data analyse plan & uitvoer data-analyse
 • Schrijven van een rapportage/ wetenschappelijk artikel

Praktische informatie

 • - Periode: startdatum in overleg, bij voorkeur vanaf september 2018
 • Voor een periode van 5-6 maanden
 • Het AV maakt onderdeel uit van een PPS project (Publiek-private samenwerking), getrokken door Wageningen Food & Biobased Research en HAS Den Bosch.

Studie relevantie

Dit project is geschikt voor een student die geïnteresseerd is in het eetgedrag van jongeren, en interesse heeft in het analyseren van een grote dataset.