Haal méér uit de markt

Haal méér uit de markt

Market intelligence, oftewel inzichten halen uit gegevens over de wereld buiten de organisatie of het bedrijf zelf, is een specialisatie van het LEI. “We kijken welke ontwikkelingen, kansen en bedreigingen zich voordoen in de markt. Zodat bedrijven fact-based beslissingen kunnen nemen”, zegt Arjen Daane, programmamanager bij het LEI. Met inzichten in potentiële klanten, nieuwe en gangbare technologieën, opkomende economieën en concurrenten kunnen bedrijven hun concurrentiepositie verbeteren of toekomstgericht innoveren.

Ondernemers nemen vaak beslissingen op hun gevoel. Zo kan een fruitteler het idee hebben dat China een interessante afzetmarkt voor zijn fruit is. “Voor hij gaat investeren in bijvoorbeeld een nieuwe perensoort, Chinese verpakkingen of een Chinese agent, is het zinvol om deze nieuwe afzetmarkt zo goed mogelijk in beeld te hebben. En op die manier het ondernemersgevoel te onderbouwen met feiten”, verduidelijkt Daane.

Het LEI ontwikkelt early warnings en opportunity spotting: het signaleren van trends, kansen en verstoringen als bijvoorbeeld handelsoorlogen, dierziekten, boycots en het weer. “Het is onze ambitie om ondernemers en beleidsmakers zo snel mogelijk inzichten te geven in voor hen relevante gebeurtenissen en ontwikkelingen. Wanneer Nederlandse fruithandelaars bijvoorbeeld al vroeg weten dat de mango-oogst in Brazilië mislukt, kunnen ze tijdig naar alternatieven zoeken”, vertelt Daane.

Aangezien het LEI zowel voor overheden als het bedrijfsleven werkt, kunnen we snel schakelen bij bijvoorbeeld de ontwikkeling van nieuw beleid en de keuzemogelijkheden voor individuele bedrijven. Zo onderzochten we de consequenties van de afschaffing in 2015 van de Europese melkquota. Vervolgens hebben we de coöperatie FrieslandCampina ondersteund bij hun investeringskeuzes rondom de productiecapaciteit en -locaties. Daane: “Omdat we de afwegingen rondom het beleid van nationale en internationale overheden goed kennen, kunnen we ondernemers helpen om er beter op in te spelen.”

Het LEI kent de wereldwijde agrosector door en door. Hierdoor kunnen wij ook over opkomende markten marktadviezen leveren, door te kijken naar infrastructuur, klimaat, geschikte grond, betrouwbaarheid van de overheden en de aanwezigheid van andere buitenlandse investeerders. We hebben bijvoorbeeld voor een ondernemer de mogelijkheden voor meloenteelt in Afrika bestudeerd. Ook hebben we de slagingskansen ingeschat van een ontwikkelingssamenwerkingsprogramma voor garnalenteelt in Birma.

Onze onderzoekers werken volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten. Openbare informatie uit bijvoorbeeld handelsstatistieken wordt gekoppeld aan de eigen onderzoeksdata. Daane: “We weten welk type tomaat aansluit bij de wensen van de Franse consument, hoe deze markt zich de komende jaren gaat ontwikkelen. En natuurlijk ook hoe Nederlandse leveranciers hier optimaal gebruik van kunnen maken.”