IHabitatverbetering om ecosystemen te herstellen in het Nederlands Caraïbisch gebied

Habitatverbetering om ecosystemen te herstellen in het Nederlands Caraïbisch gebied en andere tropische gebieden

Tropische habitats zoals koraalriffen, zeegrasvelden en mangrovebossen behoren tot de meest productieve en biodiverse ecosystemen ter wereld. Wereldwijd zijn miljoenen mensen afhankelijk van deze ecosystemen voor hun levensonderhoud en voor kustbescherming. Ondanks deze sterke afhankelijkheid, zijn veel ecosystemen ernstig achteruit gegaan in de afgelopen vier decennia als gevolg van vervuiling, overbevissing en kustontwikkeling. Op veel plaatsen is de afbraak zodanig, dat kustgemeenschappen op de rand van economische ineenstorting staan.

Habitatdegradatie is wereldwijd een van de belangrijkste oorzaken van het verlies van biodiversiteit en ecosysteemdiensten. De onderliggende oorzaken zijn vaak complex, waardoor natuurlijk ecosysteemherstel in het beste geval een zeer langzaam proces is. In sommige gevallen is natuurlijk herstel niet eens mogelijk doordat er een aanhoudende druk op het ecosysteem is. In dergelijke gevallen kunnen kunstmatige ingrepen in de versterking van het leefgebied de enige optie zijn. Soms heeft de natuur een helpende hand nodig om opnieuw te beginnen.

Actief verbeteren van een leefgebied kan herstel opleveren van ecosysteemdiensten die niet alleen leiden tot lagere kosten voor de samenleving, maar ook het herstel van de productiviteit van het ecosysteem. Bijvoorbeeld: de populatie van vissen neemt toe als de natuurlijke functies van de koraalriffen en mangroven worden verbeterd of als kunstmatige alternatieven worden verstrekt. Andere voordelen kunnen zijn: stijging van de inkomsten uit toerisme, betere kustbescherming en veerkracht met betrekking tot zeespiegelstijging.

Fig. 1. Habitatverbetering kan een breed scala van mogelijke maatregelen bevatten met kunstmatige structuren en bio-bouwer soorten.
Fig. 1. Habitatverbetering kan een breed scala van mogelijke maatregelen bevatten met kunstmatige structuren en bio-bouwer soorten.

Voorbeeldprojecten: