Erosie op Bonaire (en ook op Curaco) tegengaan door herbebossing

Achtergronden bij onze advertenties

Herbebossing van Bonaire

De oorspronkelijke vegetatie van Bonaire lijdt ernstig onder de vraat van verwilderde geiten en menselijke activiteiten. Door erosie verdwijnt er veel grond in zee zodat ook nog het koraal wordt bedreigd. Herbebossing is een oplossing maar de inheemse boomsoorten kiemen niet zomaar.

Wageningse onderzoekers inventariseerden van verzamelde zaden de bewaarcondities, kiemkracht en groeisnelheid. Zij documenteerden hoe zesendertig soorten zijn op te kweken tot levensvatbare boompjes. Daarmee kan Bonaire de herbebossing opzetten. Zo werkt Wageningen UR aan de kwaliteit van leven.

Herbebossing Nederlandse Antillen