Het Panderpleinproject

Het Panderpleinproject is het eerste interactieve stadslandbouwproject in Den Haag waarbij een historisch plein opengebroken werd om groenten en fruit te telen en voor verkoeling van de stad te zorgen. Het openbaar toegankelijk, anoniem stenen plein is veranderd in een duurzame, agrarische binnenstadsvolkstuin waarbij een nieuwe interactieve functie voor bewoners en bezoekers aan het plein is gegeven.

Sociale effecten van stadslandbouw

Wageningen UR heeft onderzoek gedaan naar de sociale effecten van stadslandbouw. Zo zijn de contacten die ontstaan als gevolg van het werken in een buurttuin bestudeerd, en de waarde van die contacten voor de deelnemers. Daarnaast werd gekeken naar een eventuele verandering van voedselpatronen als gevolg van deelname, en de mate waarin het deelnemen aan een buurttuin gezien kan worden als politiek gemotiveerd. Uit dit onderzoek blijkt o.a. dat tuinders in dit soort buurttuinen elkaar beter leren kennen en makkelijker bij elkaar aankloppen als ze hulp nodig hebben.

De inrichting van het Binnengasthuisterrein in Amsterdam

Het Binnengasthuisterrein, een relatief groen stukje stad midden in Amsterdam, wordt intensief gebruikt door bewoners, studenten, medewerkers van de UvA en toeristen om te wonen, werken, studeren en recreeren. Wageningen UR heeft, als externe partij, geholpen de tegengestelde wensen en belangen van bewoners, de UvA en diverse andere partijen samen te brengen in een integraal ontwerp.

Het effect van groen op ADHD

Er zijn steeds meer aanwijzingen dat groen in de woonomgeving goed is voor de gezondheid. Vooral het rustgevende en herstellende vermogen lijkt daarbij van belang. Uit nieuw onderzoek van Wageningen UR blijkt dat een groenere woonomgeving ook gepaard gaat met een lagere kans op ADHD bij kinderen. Die conclusie valt indirect te trekken uit het feit dat kinderen die in een groenere omgeving wonen minder vaak een ADHD-middel, zoals Ritalin, gebruiken. Opvallend is dat deze samenhang alleen bestaat in minder welgestelde buurten.