Het creëren van maatschappelijk draagvlak

Wanneer de biobased economy aansluit bij de perceptie en verwachting van consumenten, burgers en non-gouvernementele organisaties op het gebied van milieutechnische en sociaal-ethische duurzaamheid, liggen er kansen voor de ontwikkeling en implementatie van biobased producten.