Onderwerp scriptie

Het identificeren van de sociaal-psychologische determinanten van risicopercepties van Nederlandse akkerbouwers

De Europese agrarische sector ondergaat een groot aantal uitdagingen, waaronder economische (bijv. prijsschommelingen), milieugerelateerde (bijv. klimaatverandering), sociale (bijv. media-aandacht aan voedselschandalen) en institutionele (bijv. strengere milieuwetgevingen) uitdagingen. Om met deze uitdagingen om te gaan, is duurzaamheid en weerbaarheid vereist. Het SURE-Farm project is een onderzoeksproject waarin 16 onderzoeksinstellingen en universiteiten samenwerken. Door middel van 11 case studies in verschillende Europese landen, analyseert SURE-Farm de duurzaamheid en weerbaarheid van landbouwsystemen. De Nederlandse case studie gaat over akkerbouwers in de Veenkoloniën en Oldambt.

De Wageningse leerstoelgroepen Strategic Communication (COM) en Bedrijfseconomie (BEC) werken samen om inzicht te krijgen in de rol van risicopercepties, risicoattitudes en risicomanagement strategieën in het versterken van de duurzaamheid en weerbaarheid van landbouwsystemen.

Een belangrijk onderdeel hiervan is om inzicht te krijgen in de sociaal-psychologische factoren die de risicopercepties van boeren beïnvloeden. Aan de hand van face-to-face interviews met akkerbouwers uit de Veenkoloniën en Oldambt, zal de student inzicht krijgen in de sociaal-psychologische drijfveren van risicopercepties.

Let op: Deze interviews worden in het Nederlands gehouden. 

Startdatum: september - oktober 2018.