Het verpakte product

Een verpakking is primair bedoeld om ervoor te zorgen dat een product op een praktische, handzame manier en met zo min mogelijk schade bij de eindgebruiker komt. Hoe een verpakking daar het best voor kan zorgen hangt sterk af van de eigenschappen van het verpakte product en daarmee de eisen die aan de verpakking gesteld worden. Wageningen Food & Biobased Research heeft veel ervaring met eisen die producten – variërend van versproducten zoals voedsel en bloemen tot producten als elektronica en chemicaliën – stellen aan verpakkingen.

Een verpakking moet ervoor zorgen dat het product bij transport en opslag niet beschadigd raakt door externe invloeden zoals schokken, vocht of te hoge of te lage temperaturen. Bovendien moet de verpakking voorkomen dat het verpakte product haar omgeving aantast. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het verpakken van gevaarlijke chemicaliën. In ons materialenlaboratorium kunnen we proefmaterialen testen op deze eisen.

Verpakkingen van versproducten

Levensmiddelen stellen hele specifieke eisen aan het verpakkingsmateriaal. Ten eerste omdat voedsel bederft als het niet goed verpakt en bewaard wordt. Ten tweede omdat het materiaal de smaak en veiligheid van het voedsel niet mag beïnvloeden. In de afgelopen decennia hebben we expertise opgebouwd over aspecten die bederf van verse producten beïnvloeden. De eisen die voedingsmiddelen aan verpakking stellen lopen sterk uiteen: zo zijn vlees en vis gebaat bij een luchtdichte zuurstofloze verpakking, terwijl verpakkingen van groenten en fruit zuurstof doorlatend moeten zijn. Echt uitdagend om goed te verpakken zijn bijvoorbeeld verse maaltijden in de supermarkt: die zijn al kort houdbaar. Daarbij bevatten ze naast groentes vaak ook vlees. De verpakking van dat soort producten is daarom altijd een compromis: zuurstofloos voor het vlees of zuurstof doorlatend voor de groente.

Food & Biobased Research heeft een sterk netwerk van bedrijven. Hierdoor leren we de context kennen waarin bedrijven verderop in de keten werken. Dit helpt ons een betere gesprekspartner te worden voor onze klanten en oplossingen aan te reiken die precies aansluiten op hun behoeften.
Lawrence Theunissen, Reverdia
We hoeven niet steeds uit te leggen wat we precies willen. Wageningen Food & Biobased Research snapt waar we behoefte aan hebben en denkt oplossingsgericht met ons mee.
Thijs Rodenburg, Rodenburg Biopolymers

Grotere afzetmarkt

Typische vraagstukken waar we onderzoek naar doen, gaan over de manier waarop verpakkingen de kwaliteit van (verse) producten langer kan behouden of de periode kan verlengen. Vaak gaat het hierbij om de vraag hoe voedsel vers en/of langer houdbaar blijft. Deze vereiste wordt bijvoorbeeld opgelegd door de logistiek (korte tijd om producten bij de consument te krijgen) of door de consument (gekochte producten verdwijnen soms al na enkele dagen in de vuilnisbak). Het kan ook een wens zijn van de producent zelf, omdat een kwalitatief beter product diens afzetmarkt vergroot.

Testfaciliteiten

In onze testfaciliteiten voor versproducten wordt de invloed van verpakkingen en -materialen op uiteenlopende versproducten getest. De testruimte beschikt over zestig kleine instelbare opslagruimtes die verpakkingen nabootsen en over de nieuwste analyseapparatuur voor gas- en vochttransmissiebepalingen.