Hightech kennis opdoen met het Aalt Dijkhuizen Fonds: dien nu een aanvraag in

Het dr. ir. Aalt Dijkhuizen Fonds verstrekt beurzen aan talentvolle MSc- en PhD-studenten en postdoc-onderzoekers verbonden aan WUR, die naar een topinstelling willen in het buitenland om daar nieuwe, hightech kennis op te doen.