Hoe verbinden we biomassa met consumentenmassa?

Aan toepassingen en meningen geen gebrek - Autobanden van rubber uit paardenbloemen, kleding uit restproducten van melk, glutenvrij bier, plastic dat afbreekbaar is – wie wordt er niet door optimisme overvallen bij de vele toepassingen die de bio-economie ons biedt. Het feestje in mijn hoofd werd echter al snel verstoord door een gesprek met een gerenommeerde technoloog. ”Biobased economy? Een doodlopende weg, helemaal niet duurzaam.”

Hij wees me op de energiekosten en milieubelasting die ontstaan bij de verwerking en het transport van biomassa, waardoor er van de positieve impact niets overblijft. Als socioloog met een beperkte technologische expertise kon ik alleen maar toeluisteren. Tegelijk riep deze conversatie bij mij de vraag op: als technologen de belofte van de biobased economy al verschillend beoordelen, hoe moet je dan als burger-consument je mening hierover bepalen?