Hoe voeden we 9 miljard mensen?

In 2050 zal de wereldbevolking naar verwachting 9 miljard mensen bedragen. Dat is 2 miljard mensen meer dan nu. Om al deze mensen te kunnen voeden zijn duurzame oplossingen vereist, want er komt niet meer aarde bij. Ook neemt de welvaart toe en daardoor zullen diëten veranderen.