Thesis subject

Hoog-risico honden: hoog risico voor hulpverleners?

In 2016 zijn veel incidenten geweest met hoog-risico honden. Met hoog-risico honden bedoelen we honden die van oorsprong gefokt zijn voor vechtdoeleinden. In de gesprekken met humane hulpverleners (bijvoorbeeld sociaal/ maatschappelijk werkers) is duidelijk geworden dat zij bij huisbezoeken in contact komen met honden (al dan niet van hoog-risico type), zonder te weten wat optimale omgang met het tegenkomen van een hond is. .

Onderzoeksvraag

Hoe communiceer je op effectieve en efficiënte wijze over hondengedrag en –omgangsregels aan hulpverleners die in hun werk honden tegenkomen, om het risico op beten of ongewenste ervaringen tegen te gaan?

Sub-vragen

  • Welke kennis is er bij humane hulpverleners over hondengedrag en –omgang?
  • Welke kennis is noodzakelijk bij deze doelgroep om risico’s op beten te voorkomen?
  • Welke voorlichtingsinterventie kan worden opgezet/uitgevoerd om kennis/vaardigheid te vergroten?