Onderwerp scriptie

Huiseigenaren: zonnepanelen op hun dak?

Gemeente Wageningen heeft ambitieuze doelen op het gebied van duurzaamheid en klimaat en wil in 2030 klimaatneutraal zijn. Om dit te realiseren ligt de focus zowel op het besparen van energie als op het duurzaam opwekken van energie. Om in de toekomstige energiebehoefte voor de stad te voorzien, zijn niet alleen zonneparken en windmolens nodig, maar is het ook belangrijk dat op zo veel mogelijk daken in Wageningen zonnepanelen worden geïnstalleerd.

Hoe kan Gemeente Wageningen huiseigenaren het beste verleiden om zonnepanelen op hun dak te plaatsen? Daartoe is het bijvoorbeeld belangrijk te weten: wat is de houding van huiseigenaren t.o.v. zonnepanelen op hun dak? Welke drempels ervaren zij om zonnepanelen te installeren? Welke vragen en zorgen hebben ze?

We zoeken een student communicatiewetenschappen die hier door middel van kwalitatief onderzoek (diepte-interviews met  huiseigenaren) inzicht in kan geven.