Interview

Humans of WUR: Leonie Geerlings

Wie werken of studeren er eigenlijk bij Wageningen University & Research (WUR)? Je leest het in de serie Humans of WUR.

Deze keer spreken we Leonie Geerlings, student BSc Management- en Consumentenstudent en voorzitter van Oma's Soep in Wageningen.

"Vorig jaar zag ik een advertentie over eenzaamheid bij ouderen. Daarin stond dat steeds meer ouderen kampen met eenzaamheid. Dit deed me denken aan de vrijwilligersorganisatie Oma's Soep."

"Oma's Soep is een organisatie (werkend in verschillende Nederlandse steden) met als doel eenzaamheid onder ouderen te verminderen door oud en jong bij elkaar te brengen. De organisatie organiseert kookworkshops waar vrijwilligers en ouderen samen soepen maken van oude groenten die anders zouden worden weggegooid. Sinds het begin van de pandemie bezoeken vrijwilligers ook eenzame ouderen thuis om een gesprek te voeren en de soep af te leveren."

"Omdat Wageningen nog geen Oma's Soep had, besloot ik samen met een paar andere WUR-studenten deze organisatie naar Wageningen te halen. Ongeveer een jaar geleden zijn we begonnen om dit vanaf de grond op te bouwen. We hebben alles gedaan, van het opzetten van een organisatie tot het werven van vrijwilligers en het uitnodigen van ouderen."

"Het mooiste aan mijn werk zijn de positieve reacties, zowel van de ouderen als van de vrijwilligers. Het was mooi om te merken dat veel van onze oudere deelnemers het bezoek van de vrijwilligers als het fijnste moment van hun dag zien en er echt naar uitkijken. Het is verbazingwekkend hoe je iemands dag absoluut kunt maken door maar een klein beetje tijd en aandacht in hem of haar te investeren. En het geeft jezelf ook een heel goed gevoel. Een van de vrijwilligers zei ook tegen me dat ze het heel leuk vonden om iets terug te doen voor de stad. In plaats van de stad alleen te gebruiken om te studeren en dan weer te vertrekken, kun je echt een positieve impact maken door zoiets te doen."

"In de nabije toekomst willen we de organisatie helemaal stroomlijnen en duidelijke richtlijnen opstellen voor toekomstige besturen. Als voorzitter wil ik ook individuele gesprekken met de vrijwilligers gaan organiseren, zodat ik hun perspectief kan krijgen op hoe de organisatie loopt. Ik wil ervoor zorgen dat we hun feedback meenemen, want de vrijwilligers zijn een van de belangrijkste onderdelen van de organisatie."