Onderwerp scriptie

Impact van een Gecombineerde Leefstijl Interventie

X-Fittt-GLI is een Gecombineerde Leefstijlinterventie voor mensen met (risico op) overgewicht en obesitas. X-Fittt heeft als doel het ontwikkelen van een gezondere leefstijl door middel van intensieve begeleiding op het gebied van leefstijl, waaronder beweging en voeding. X- Fitttwordt in verschillende beweegcentra in heel Nederland aangeboden, waardoor veel mensen bereikt kunnen worden. We zoeken een student die wil bijdragen aan het evaluatieonderzoek van X-Fittt (kwantitatief, kwalitatief). De precieze werkzaamhedenworden in overleg bepaald.

In samenwerking met Formupgrade in Arnhem en project Zorg-Sport initiatieven in de buurt.

Geinteresseerd of wil jemeer weten? Neem contact op met Annemarie Wagemakers (annemarie.wagemakers@wur.nl) (met thesiscoordination.hso@wur.nl in the CC).

Duur: 6 maanden
Taal: Nederlands

Start Datum: In overleg

Meer informatie kan je vinden op de website van Formupgrade en op de projectpagina van de WUR.