In de Food Nexus komt alles samen

Water, land, voedsel, energie en klimaat zijn verweven en omvatten een coherent systeem (de ‘Nexus’) waarin de elementen elkaar over en weer beïnvloeden. Het beheren van dit samenspel is essentieel om het efficiënte gebruik van onze schaarse hulpbronnen veilig te stellen. Wij ondersteunen beleidsmakers wereldwijd in het beheren van deze Nexus door middel van kennis, impactevaluaties en scenarioanalyses.