In gesprek: de varkenshouderij van de toekomst

Op 19 en 20 juni 2015 vonden de Open Innovatiedagen plaats op VIC Sterksel. Een mooi moment om ideeën uit te wisselen op het gebied van innovatie in de varkenshouderij. Bezoekers bestaan uit varkenshouders en andere belangstellenden om de nieuwste ontwikkelingen in en om de varkenshouderij te bekijken. Ook de ontwerpen voor de toekomstige varkenshouderij vanuit het project Veehouderij voor Gezonde Mensen en Dieren werden getoond. Wat waren de reacties?

De ontwerpen die in kader van het project worden ontwikkeld, geven diverse ideeën weer over de toekomst weer van de varkenshouderij. Dit wordt een stal waarbij niet alleen wordt gekeken naar het dierenwelzijn, maar ook naar dat van de omgeving, de arbeidsomstandigheden en het vergroten van de duurzaamheid. Op papier zijn het fascinerende ontwerpen, maar wat zijn de reacties in de praktijk? Door middel van stellingen kregen bezoekers de mogelijkheid te reageren.

Stelling: De gezondheidsstatus van mijn bedrijf wordt beïnvloed door die van bedrijven in de omgeving

De stelling waar veel varkenshouders het over eens waren was dat de gezondheidsstatus van het eigen bedrijf beïnvloedt wordt door bedrijven uit de omgeving. Meer communicatie tussen varkenshouders zou bij kunnen dragen om risico’s te verkleinen of problemen te voorkomen, maar dit blijkt in de praktijk weinig voor te komen. Gezondheidsproblemen is geen onderwerp waar onderling structureel open over gesproken wordt.

Stelling: Kleine bedrijven krijgen minder klachten dan grote bedrijven Zouden kleine bedrijven minder klachten krijgen dan grote bedrijven?. De reacties waren wisselend. De drempel om bij klachten direct naar de boer te stappen is hoger bij een groter bedrijf, kleinere bedrijven hebben echter vaker oudere stallen en kunnen zo tot meer overlast veroorzaken. Misschien dat kleine bedrijven dus vaker direct klachten horen en dit bij grote bedrijven vaker via de gemeente wordt gespeeld.

Stelling:
Het is beter om te investeren in meer locaties dan in één groot bedrijf. Aansluitend hierop was de stelling ‘het is beter om te investeren in meer locaties dan in één groot bedrijf’. Ook hierop waren de reacties wisselend, zo werd vanuit de bezoekers de vraag gesteld wat er over 20 jaar met die grote stallen zou moeten gebeuren. En hoe definieer je een ‘groot bedrijf’ ?

Stelling:
Mensen hebben meer last van fijn stof en geur dan varkens. Er ontstond menig discussie over de stelling dat mensen meer last hebben van fijnstof en geur dan varkens. Achter deze stelling schuilt de vraag of het binnenklimaat in de stal zeker zo goed moet zijn als het buitenklimaat wat betreft concentratie fijnstof en geur. Bezoekers gaven aan dat eventuele ‘last’ minder gevolgen heeft voor het varken vanwege de kortere levensduur van het dier. Anderzijds werd door bezoekers ook aangegeven dat een fris binnenklimaat zou leiden tot betere bedrijfsresultaten.

Voor een overzicht van de resultaten, zie onderstaande schema:

Uitslag van de stemming
Verkorte versie stelling Vrijdag eens Vrijdag oneens Zaterdag eens Zaterdag oneens
Varkens buiten minder medicijnen nodig 4 8
Kleine bedrijven minder klachten 7 4
Big die zelf speenleeftijd kiest: meer rendement 24 5
Gezondheidsstatussen bedrijven beïnvloeden elkaar 26 3
Varkens buiten geen gevaar gezondheid omwonenden 48 13 34 8
Mensen hebben meer last van stof/geur dan varkens 31 30 23 22
Beter in kleine locaties investeren dan in grote 11 14
Zeugen die zelf kraamplek kiezen: betere biggen 10 16

De input uit de gesprekken wordt gebruikt bij het verder uitwerken van ontwerpen voor een duurzaam veehouderijsysteem. Meer hierover lezen? Klik dan hier.