Thesis subject

Inclusion and Exclusion

Er wordt vandaag de dag veel gepraat over ‘inclusion’ en ‘exclusion’ in relatie tot internationale ontwikkeling. Termen als ‘inclusive innovation’ en ‘inclusive development’ worden veel gebruikt. In dit BSc scriptie onderwerp is het de bedoeling om de begrippen inclusion en exclusion verder uit te diepen.

Wat voor mechanismen van inclusion en exclusion bestaan er volgens uiteenlopende theorieën? Het idee is om een overzicht te maken van verschillende theoretische benaderingen en perspectieven, en hoe deze inclusion en exclusion verklaren.  Eventueel kan ook gekeken worden hoe deze vervolgens terugkomen in discussies over ‘inclusive innovation’ of ‘inclusive development’.