Informatie voor debiteuren en crediteuren: authenticiteit e-mails en betaalinformatie

Fraudeurs proberen regelmatig in te breken op de digitale gegevensuitwisseling, met name via e-mail, tussen organisaties om te geldstromen te verleggen naar hun eigen bankrekening.

Op deze pagina kunt u zien hoe u de authenticiteit van onze e-mails en betaalinformatie kunt verifiëren.

Email-adresssen

 • E-mails van WUR worden altijd verstuurd vanuit het domein wur.nl.

Verificatie van bankinformatie

 • WUR heeft in de afgelopen jaren geen wijzigingen in bankrekeningen gehad. Indien u meldingen krijgt op facturen of via andere kanalen dat bankrekeningnummers van WUR zijn aangepast, dan zijn deze mogelijk fraudeleus. Wilt u deze melding doorgeven aan debiteurenUBW(at)wur.nl.
 • Indien u wilt controleren of het bankrekeningnummer dat op onze facturen of declaraties staat juist is, dan kun u een mail sturen naar mailbox debiteurenUBW(at)wur.nl. Wilt u in uw vraag factuurnummer, bankrekeningnummer, contactpersoon en/of eenheid en het factuurbedrag vermelden? U zult vanaf dit email-adres bevestiging van het bankrekeningnummer krijgen.

Verificatie van factuuradressen

 • Facturen dienen te worden verstuurd naar het email-adres dat op de bestelopdracht is vermeld. Op de factuur dient in ieder geval het volgende te worden vermeld:

  • Het bestelnummer van WUR
  • De afdeling waaraan een levering of prestatie is gedaan
  • Het BTW-nummer van het onderdeel waaraan geleverd is.

   Deze informatie is op de bestelopdracht vermeld.
 • Indien u geen bestelopdracht heeft ontvangen, dan kunt u contact opnemen met uw contactpersoon binnen WUR om alsnog een bestelopdracht te verkrijgen.