Informatie voor scholen over het onderzoek Eetkeuzes op school

In het project Eetkeuzes op school onderzoeken we wat voor eetkeuzes kinderen op en rondom school maken en hoe deze keuzes tot stand komen. We kijken naar de eigenschappen van kinderen zelf, maar ook naar de invloed van ouders en school. Dit onderzoek is onderdeel van een groot Europees onderzoeksproject.

Doet uw basisschool mee?

De overgang van groep 8 naar de middelbare school is een grote stap met veel veranderingen. In deze periode kan de schoolomgeving veel invloed hebben op de eetkeuzes van kinderen. Daarom zijn we op zoek naar basisscholen die mee willen doen met het onderzoek.

Wat is het voor onderzoek?

Het onderzoek bestaat uit:

 1. Een vragenlijst voor kinderen uit groep 8: onderzoeksassistenten komen naar uw school om de vragenlijst af te nemen bij de kinderen. De vragenlijst duurt ongeveer 15 minuten. Het volgende schooljaar krijgen de kinderen per post of email nogmaals de vragenlijst.
 2. Een vragenlijst voor ouders: ouders krijgen online de vragenlijst toegestuurd.
 3. Een vragenlijst voor school: de vragenlijst duurt ongeveer vijftien minuten en kan online of op papier ingevuld worden.

Waarom dit onderzoek?

Het aantal kinderen en jongeren met overgewicht stijgt wereldwijd. Het is daarom belangrijk om meer te weten te komen over hoe eetkeuzes gemaakt worden. Deze kennis kan gebruikt worden om gezond eten bij kinderen en jongeren te promoten.

Wat krijgen basisscholen voor deelname aan het onderzoek?

Door mee te doen aan het onderzoek, krijgen basisscholen:

 1. Een gratis verzorgde gastles van het effectieve programma Smaaklessen. Om het onderzoek niet te beïnvloeden, kan de gastles niet in groep 8 gegeven worden.
 2. Infographics met informatie over de resultaten van het onderzoek, wat u kan helpen om een gezonde schoolomgeving voor kinderen te creëren.
 3. De kans om betrokken te zijn in een Europees onderzoeksproject en hiermee bij te dragen aan wetenschappelijke kennis over eetkeuzes van kinderen.

Hoe wordt de privacy gewaarborgd?

De informatie wordt vertrouwelijk opgeslagen op een beveiligde dataserver. Alleen de onderzoekers hebben toegang tot de informatie. De resultaten die we publiceren zijn niet herleidbaar tot individuele scholen, ouders of kinderen.

Hoe kunnen basisscholen zich aanmelden?

Fijn dat uw basisschool wilt deelnemen aan het onderzoek! U kunt onderstaand formulier invullen om u aan te melden voor het onderzoek.

Hoe gaat het in zijn werk als mijn basisschool mee wil doen?

 1. U meldt zich aan via onderstaand formulier.
 2. Wij nemen contact met u op en maken een afspraak wanneer we op uw school langs kunnen komen om de vragenlijst af te nemen in groep 8.
 3. We vragen u een informatiebrief en toestemmingsbrief voor ouders en kinderen uit groep 8 uit te delen.
 4. Onderzoeksassistenten komen naar uw basisschool en nemen de vragenlijst af bij de kinderen uit groep 8 die toestemming hebben van hun ouder of verzorger om mee te doen.
 5. We vragen u een vragenlijst in te vullen.
 6. We maken een afspraak voor de gratis verzorgde gastles van het programma Smaaklessen.

Aanmelden

Naam