Internship

Inloopcentrum Markt 17 zoekt stagiaire voor onderzoek naar beleving bezoekers en vrijwilligers

Markt 17

Markt 17 is een Inloopcentrum in het hartje van Wageningen op de Markt tegenover de trap van het gemeentehuis. Markt 17  is gestart als burgerinitiatief in 2011 en draait op een klein enthousiast team en een grote groep vrijwilligers.  Drie maal per week is er gelegenheid om te eten, waarvan per maaltijd 25 tot 30 mensen  gebruik maken. Maandelijks bezoeken enkele honderden zeer uiteenlopende mensen het centrum. Bezoekers besluiten regelmatig om ook een tijd als vrijwilligers te gaan meewerken.

Kenmerkend voor Markt 17 is het ontbreken van agogische programma‚Äôs om een bepaalde doelgroep te helpen, dan wel op te voeden of te activeren. Er wordt afstand genomen van het klassieke schema van sociaal sterkeren (helpers) en sociaal zwakkeren (hulpbehoevenden).  Aandacht, gelijkwaardigheid en wederkerigheid in de onderlinge betrekkingen zijn belangrijk:  Ieder mens kan geven en ontvangen, ieder mens heeft talenten in de aanbieding en ieder mens stuit op zijn tijd op persoonlijke(tijdelijke) beperkingen waarvoor je al of niet een beroep op anderen kunt doen. Uitgangspunt voor deze grondhouding is de  presentiebenadering (www.presentie.nl) . Vrijwilligers van Markt 17 krijgen een training in deze presentiebenadering.

Het onderzoek

Op Markt 17 gebeurt iets met mensen, maar wat is dat iets nou eigenlijk. Waarom bezoekt iemand Markt 17, wat ervaart iemand en waarom is dat belangrijk voor hem/haar persoonlijk. We zijn op zoek naar de diepere lagen in het verhaal van bezoekers en vrijwilligers, naar de rol die Markt 17 in hun persoonlijke leven op verschillende levensterreinen speelt.

Op zoek naar verhalen
We maken voor dit project creatief gebruik van Most Significant Change methode (www.mande.co.uk/docs/MSCGuide.pdf), waarbij de beleving en verhalen van mensen centraal staan, en met name gekeken wordt naar wat mensen zelf als belangrijkste ontwikkelingen in hun leven ervaren. Daarbij is het van belang dat de beoogde 20-25 verhalen worden verzameld zonder sturing vooraf en zonder sturing van de (daartoe getrainde) gesprekspartners  aan wie het verhaal wordt vertelt, zodat het echt gaat om het eigen verhaal van betrokkene.  De verhalen worden opgenomen, getranscribeerd en geanalyseerd

Workshop
Na de analyse van de verhalen worden de resultaten in een groepsworkshop (dialoog) met de vrijwilligers en bezoekers besproken. Dat is beoogd voor juni 2016.
Met de opbrengst willen we ook kijken in hoeverre datgene wat de vertellers zelf belangrijk vinden matcht met een aantal actuele maatschappelijke doelstellingen van de Nederlandse verzorgingsmaatschappij. Methodiek en resultaten worden zo gepresenteerd dat ze kunnen worden gedeeld met vergelijkbare initiatieven elders in het land. Daartoe is een workshop voorzien in het najaar van 2016.

Wat hebben we elkaar te bieden?

Je maakt deel uit van het onderzoeksteam, geeft op kritische wijze mede vorm aan en bewaakt de onderzoeksmethodiek, je doet mee in het verzamelen van de verhalen en vervult een belangrijke rol in het verwerken en de analyse van de data. Ter afsluiting geef je mede vorm aan de workshop met de vrijwilligers en bezoekers. Tijdens je stage/onderzoek doe je mee met trainingen en kan je mee-eten en -werken.
We verwachten van jou affiniteit met de sociale context van Markt 17, interesse in en de vaardigheden om contact te maken met zeer uiteenlopende mensen .