Integrale aanpak engerlingen bij Nieuwe Oogst TV

Engerlingen vormen een groot probleem voor veehouders op zandgronden. Deze larven van vooral de mei- en rozenkever tasten het gras aan en zorgen voor kale plekken. Dit kost graslandopbrengst, terwijl onkruiden en ongewenste grassen de kale plekken gaan begroeien waardoor de kwaliteit van gras voor veevoer afneemt.

Volgens onderzoeker Klaas van Rozen van Praktijkonderzoek AGV Wageningen University & Research, is het goed om te kijken naar een integrale aanpak om dit probleem op te lossen. 'Daar hoort een weerbare bodem bij en een weerbare grassoort op dit type bodem, zoals rietzwenkgras.'

IMG_0945.jpg

Engerlingenproject van PPS GROEN

Op verschillende locaties (Noord-Brabant, Gelderland) lopen proeven van het engerlingenproject binnen het publiek private samenwerkingsproject GROEN en een parallel lopend praktijknetwerk met overwegend Brabantse veehouders. Verschillende middelen en technieken worden getest om engerlingen te beheersen, waaronder het testen van biologische producten bij wel en niet beregenen. Klaas van Rozen van Wageningen Plant Research, PAGV vertelt hierover bij Nieuwe Oogst TV.