Integrale afweging in de keten

De noodzaak om duurzamer en efficiënter te produceren en de mondialisering van de handel vragen om veranderingen in productiesystemen.

Afwegingen tussen duurzaamheid, gezondheid en veiligheid zijn lastig te maken. De tool BOA (Balance of Acceptability) kan worden gebruikt voor het afwegen van ongelijksoortige waarden.

De ontwikkelde methodiek voor integrale afweging van duurzaamheid in de diervoeder- en voedselproductie keten is omgezet in deze gebruikersvriendelijke tool (BOA), met name bedoeld voor bedrijven en overheden. Met deze tool kan de risk manager verschillende aspecten van duurzaamheid evalueren voor een bepaalde (beoogde) verandering in de productie keten.  Hierbij worden de meest relevante indicatoren ge├»dentificeerd, ingeschat, en gewogen, zowel ten opzichte van elkaar als ten opzichte van drempelwaarden.

De methodiek is tevens ingebracht in een EU project, genaamd FoodMetRes. In het kader van dit project wordt de methodiek gebruikt voor een vergelijking van de duurzaamheid van verschillende melkketens: conventionele bedrijven, biologische bedrijven en bedrijven die rechtstreeks aan de consument leveren.