Artikel

Internationaal handelsspel

Leerlingen spelen in 3 rondes een spel en gaan actief aan de slag met onderwerpen als schaarste, welvaart, barrières, binnenlandse handel, internationale handel en de rol van de overheid in protectionisme.