Investeringsprogramma: Voeding, gezondheid en gedrag

Dit investeringsprogramma is een samenwerking geweest tussen de onderzoeksscholen van WU en het KB-V programma. Het uitgangspunt is dat een grotere inname van voedingsvezels leidt tot een sneller gevoel van verzadiging, waardoor de energie-inname van mens en dier over een hele dag bezien lager wordt. Daardoor neemt b.v. hongergevoel af tijdens diëten en zou het vergroten van gevoelens van verzadiging kunnen bijdragen aan het verminderen van overgewicht.

In 1 studie heeft Wageningen UR laten zien dat de fysische eigenschappen van voedingsvezels een groter effect op verzadiging hebben dan de metabole effecten. Dit multidisciplinaire onderzoek adviseert dan ook dat onderzoekers in publicaties een duidelijke beschrijving te geven van fysisch-chemische karakteristieken van de gebruikte vezels. Een andere studie heeft laten zien dat consumenten goed in staat zijn om voedingsclaims op verpakkingen op waarde te schatten. Tot nog toe werd aangenomen dat consumenten geneigd zijn tot overinterpreteren. Daarnaast zijn consumenten die weten dat een eigen inspanning nodig is om hun gewicht op peil te houden, beter in staat om verzadigingsclaims correct te interpreteren, dan consumenten die als “restrained eaters” worden geclassificeerd.