Investeringsprogramma: Voeding op maat

Voeding speelt een steeds belangrijkere rol in de preventieve gezondheidszorg voor mens en dier. Om dat belang verder uit te bouwen is meer kennis nodig over de wisselwerking tussen onze genen en wat we eten, over de rol die ons keuzegedrag daarbij speelt en hoe dat te beïnvloeden.

Dergelijke kennis kan leiden tot analyses en onderbouwde adviezen voor elk individu, ofwel tot op maat gesneden voeding (‘customized nutrition’). Extra aandacht gaat daarbij uit naar voeding en bewegen in het algemeen en voeding en sport in het bijzonder. Eerder werd meer gekeken naar de rol van verzadiging bij obese problematiek van vooral de jeugd.