JCT voor thuis: Voedselverspilling

In deze casus werk je als adviseur voor het Wageningen Youth Institute (WYI). Het WYI is onderdeel van Wageningen University & Research en de World Food Prize Foundation in de Verenigde Staten en daagt leerlingen uit op zoek te gaan naar een oplossing voor een van de grootste uitdagingen waar we in de wereld voor staan: “Hoe voeden we de wereld in 2050 op een eerlijke, duurzame en gezonde manier wanneer de wereldbevolking stijgt naar 10 miljard?” Het WYI streeft ernaar om samen met leerlingen oplossingen aan te dragen voor het wereldvoedselvraagstuk.

Opdracht

Je krijgt de opdracht om een advies te geven dat voedselverspilling reduceert of voorkomt. Er is sprake van voedselverspilling, als voedsel dat voor menselijke consumptie bedoeld is, hier niet voor wordt gebruikt. Dit advies moet gefocust zijn op voedselverspilling rondom consumentengedrag en houdbaarheidsdata.

Download de JCT hier