Kansen voor Nigeriaanse landbouw beperkt door residuen

Wetenschappers van Wageningen UR zien een toegenomen interesse van Nigeria in landbouw als inkomstenbron en goede investering, nu Nigeriaanse inkomsten uit olie de laatste tijd zijn afgenomen door de sterk gedaalde olieprijzen. De export van landbouwproducten uit Nigeria wordt steeds belangrijker. Het EU-verbod van afgelopen jaar op de import van gedroogde bonen trok in Nigeria dan ook de aandacht van zowel de media als de politiek. Het naar verluidt hoge pesticiden residuniveau in partijen gedroogde bonen, die voorafgaand aan het importverbod zijn geweigerd aan de EU-grenzen, heeft de betrokken partijen ook bewust gemaakt van het belang van verantwoordelijk gebruik van bestrijdingsmiddelen.

Nadat diverse partijen met gedroogde bonen uit Nigeria geweigerd werden aan de EU-grens omdat er hoge residuniveaus van het verboden bestrijdingsmiddel dichlorvos in waren gevonden, heeft de EU in juni 2015 de import van gedroogde bonen uit Nigeria naar de EU tijdelijk opgeschort. Wetenschappers van Wageningen UR hebben een gezamenlijke EU-expert/RVO-onderzoeksmissie afgerond om de relevante ministeries en autoriteiten Nigeria te ondersteunen bij de aanpak van dit probleem. Nigeriaanse organisaties zijn bezocht en interviews zijn afgenomen over het gebruik en de opslag van bestrijdingsmiddelen, de controle op residuen en het certificeringssysteem. Meer informatie is beschikbaar bij het door de EU ondersteunde TAIEX.

Bonen met insectenschade, bedoeld voor de lokale markt in Lagos
Bonen met insectenschade, bedoeld voor de lokale markt in Lagos

Hoge niveaus van bestrijdingsmiddelresiduen (die de MRL's overschreden) werden o.a. veroorzaakt door onnauwkeurige bestrijding van bonenplagen in veld en opslag, en gebrek aan informatie die nodig was om de effectiviteit van bestrijdingsmaatregelen bij de bonenproductie en opslagketen te verzekeren. Ook was er een gebrek aan samenhang tussen de controle op residuen en het systeem voor exportcertificering. Vooral kousenband staat bekend om zijn gevoeligheid voor allerlei plagen in het veld en de opslag. Op de lokale markt werden bonenpartijen met insectenschade gevonden, ondanks veelvuldig gebruik van bestrijdingsmiddelen. Naast insectenplagen vormt bij de opslag de beheersing van mycotoxinen een grote uitdaging.

Bonen belangrijk


In Nigeria vormen bonen een belangrijk gewas, dat energie en eiwit levert en dat lang bewaard kan worden. Een goed besef van plaagbestrijding en goede opslagtechnieken is hard nodig. Er is een grote vraag naar kennis over geïntegreerde plaagbestrijding om zo de kwaliteit en marktwaarde te vergroten. In de bonenproductieketen zijn positieve initiatieven van de particuliere sector gevonden voor nauwere samenwerking met de partijen hogerop in de productieketen. Er zouden meer van deze initiatieven moeten komen om te voldoen aan de kwaliteitseisen.

Een van de kevers die gevonden is in de partij voor de markt
Een van de kevers die gevonden is in de partij voor de markt

Wageningen UR overweegt samen met de RVO, EU, wederzijdse ambassades en Nigeriaanse instituten vervolgactiviteiten uit te voeren, gebaseerd op de aanbevelingen van de EU-expertgroep. In dit stadium zouden zich particuliere partijen moeten melden, die graag actief willen worden op de Nigeriaanse agrarische markt, met name voor insectenplaag bestrijding in het veld en de opslag van bonen, innovatieve opslagtechnologie, analytische methoden of enig ander daarmee verband houdend onderwerp. De markt in zowel de EU als in Nigeria profiteert van bundeling van krachten en een brede samenwerking.