Kansen voor online-versmarkt

Een sterke online-versmarkt vergroot de keuzevrijheid en flexibiliteit voor de consument en kan een bijdrage leveren aan het stimuleren van de consumptie van groente en fruit. De onlinemarkt moet benaderd worden als een eigen kanaal met specifieke wensen en behoeften. Hieronder volgen een aantal voorwaarden (do's en don'ts) waaraan de online-versketen moet voldoen, gerangschikt naar de onderdelen markt, keten, product en verpakking.

Markt: high service en toegevoegde waarde

Het foodsegment is één van de grootste groeiers in de onlinemarkt. Deze onlinemarkt vraagt om toegevoegde waarde en het ontzorgen van de klant.

Do's:

 • Zorg voor een goede en snelle klantenservice. After sales en bereikbaarheid zijn belangrijke activiteiten.
 • Ontzorg de consument: maak het bestel- en leverproces zo gemakkelijk mogelijk. Denk hierbij bijvoorbeeld ook aan het vereenvoudigen van het betaalproces.
 • Kom afspraken na en zorg voor directe communicatie met klant.
 • Lever een unieker en verrassender assortiment dan fysieke supermarkten.
 • Geef extra informatie zoals recepten en bewaartips, achtergrond productie/teler.
 • Bundel uw krachten met andere partijen die aanvullende producten of competenties leveren.

Don'ts:

 • Werp geen drempels op voor de consument, bijvoorbeeld door hoge bezorgkosten en een ingewikkeld bestel- en betaalproces.
 • Laat niet na een opgave van redenen te geven wanneer je niet kunt leveren wat je beloofd hebt (product niet beschikbaar, kwaliteit voldeed niet).
 • Probeer niet om een supermarkt te imiteren.
 • Probeer niet zelf het wiel uit te vinden.

Keten: high speed en fijnmazige distributie

Online verandert niet zozeer het product, als wel de keten(processen). Logistiek - en het snel kunnen regelen daarvan - is dan ook erg belangrijk binnen de onlinefoodmarkt.e

Do's:

 • Zorg voor korte doorlooptijden om het product zo vers mogelijk te houden.
 • Automatiseer waar het kan (koppeling van systemen), lever handwerk waar nodig (flexibele klantenservice, handmatig inpakken van de pakketten).
 • Zorg voor punctuele levering en goede informatievoorziening.
 • Werk samen met de verschillende schakels in de keten. Denk niet in termen van verticale ketens, maar (digitale) platformen.
 • Herontwerp de orderpicking naar variabelen die belangrijk zijn bij het onlineaanbod. Hierbij kan gedacht worden aan het sorteren van producten op omloopsnelheid of kwetsbaarheid.
 • Besteed de logistiek uit aan een gespecialiseerde logistieke dienstverlener.

Don'ts:

 • Werk niet op basis van voorraad.
 • Automatiseer niet te veel waar handwerk en flexibiliteit gewenst is.
 • Benader onlinebestellingen met (verse) voedselproducten niet hetzelfde als supermarktbestellingen.
 • Benader onlinebestellingen met (verse) voedselproducten niet hetzelfde als onlinebestellingen van non-food.

Product: vers, kwaliteit gegarandeerd en assortiment afgestemd op doelgroep

Een onberispelijk product met garanties op smaak en kwaliteit, verser dan in de supermarkt is essentieel. Daarnaast moet het assortiment optimaal zijn afgestemd op de doelgroep.

Do's:

 • Lever een vers product (oogstdatum). Een van de krachten van online is dat het doorloopproces van land tot klant sneller kan. Dan kan ook de versheid van het product bij aankomst bij de consument thuis vele malen beter zijn. Nut dat uit.
 • Zorg voor een uitstekende productkwaliteit: geef garanties op smaak en kwaliteit.
 • Bied een assortiment dat gefocust is op de doelgroep (bijvoorbeeld unieke producten, veel/weinig keuze).

Don'ts:

 • Lever geen producten van slechte of ondermaatse kwaliteit.
 • Neem geen risicovolle producten qua voedselveiligheid in het assortiment op als de koelketen bijvoorbeeld niet gegarandeerd is.

Verpakking: houdbaar, stapelbaar, duurzaam

Verpakking is belangrijk voor behoud van kwaliteit, smaak en houdbaarheid van de producten. Het is zaak dit goed te communiceren richting de consument.

Do's:

 • Denk bij verpakking na over zaken als stapelbaarheid, koeling, inrichting vanhet pakket/foodbox.
 • Verpak alleen als het echt moet (bijvoorbeeld vanwege houdbaarheid of bescherming van het product) of als het toegevoegde waarde biedt(bijvoorbeeld extra functionaliteit).
 • Houd rekening met verschillende doelgroepen bij het verpakken vanproducten.

Don'ts:

 • Verpak producten niet op dezelfde manier als in het supermarktkanaal (bijvoorbeeld kwetsbare producten verpakken in doosjes die open kunnen schieten).
 • Vergeet niet consumenten voor te lichten over het nut/de noodzaak van verpakkingen.

Lees meer in het interactieve rapport over online versmarkten