Stage

Kenniscoproductie in het Kennisactieprogramma Water

KWR werkt samen met verschillende universiteiten en waterschappen aan het Kennisactieprogramma Water. Het vertrekpunt van dit programma is de overtuiging dat de transitie naar een circulaire stad, niet alleen technische kennis vraagt, maar ook nieuwe samenwerkingen en vormen van governance.

Het programma is actiegericht, reflexief en transdisciplinair. Het bevat drie werkpakketten rondom inhoudelijke vragen over nieuwe governancestrategieën, systeemdynamiek, en juridische aspecten. Een vierde werkpakket richt zich op het ‘kennis-actie netwerk, het netwerk van partijen die nieuwe kennis produceren, deze kennis onderling uitwisselen en toepassen in beslissingen, nieuwe diensten of technologieën. Het uiteindelijke doel van het programma is om dit netwerk te verrijken met nieuwe kennis en met nieuwe leerprocessen, en daarmee bij te dragen aan de transitie naar een circulaire stad.

Voor de uitvoering van het vierde werkpakket zoeken we de hulp van een stagiair. De stagiair analyseert de ontwikkeling in het kennis-actie netwerk door middel van kwalitatieve of kwantitatieve methodes. Daarnaast monitort hij/zij de actie-gerichtheid en de samenwerking tussen onderzoekers en praktijkmensen in het onderzoek (kenniscoproductie) in één van de inhoudelijke werkpakketten. Samen met de collega’s uit het werkpakket ontwerpt de stagiair strategieën om het kennis-actie netwerk te versterken, bijvoorbeeld door kennisuitwisseling te bevorderen in bijeenkomsten of online.

De standplaats van deze stage is KWR Watercycle Research Institute in Nieuwegein, maar het onderzoek zal ook grotendeels op locatie plaatsvinden, in de regio Amsterdam. Het onderzoek wordt uitgevoerd onder begeleiding van Laurens Hessels, senior onderzoeker Kennis & Innovatie bij KWR.

Periode van de stage: eerste helft van 2018.

We zoeken een master-student die

  • Affiniteit heeft met stedelijke vraagstukken;
  • belangstelling heeft voor de rol van kennis in beleid;
  • interesse heeft in met technische aspecten van waterzuivering en drinkwaterproductie;
  • ervaring heeft met het organiseren van bijeenkomsten waarin verschillende perspectieven elkaar ontmoeten;
  • gemotiveerd is om te werken op het snijvlak van wetenschap en beleid;
  • communicatief vaardig is;
  • proactief handelt, met gevoel voor de organisatorische contex.