Kort overzicht economisch belang Nederlandse pluimveesector

De pluimveehouderij is met een totale productiewaarde van ruim € 1,6 miljard een relatief kleinere economische sector in Nederland, en erg divers van aard. In 2015 is de bruto-productiewaarde van pluimveevlees € 756 miljoen en van eieren € 845 miljoen.

In 2015 heeft Nederland 2.135 pluimveebedrijven die in totaal 108,6 miljoen stuks pluimvee houden. Daarvan houden 1.500 gespecialiseerde pluimveebedrijven het grootste deel (90%) van de pluimveestapel. De groep gespecialiseerde pluimveebedrijven bestaat vooral uit 460 vleeskuikenbedrijven en 670 leghennenbedrijven.

Ketenstructuur pluimveevlees

Pluimveevlees wordt geproduceerd door meerdere soorten pluimvee op primaire bedrijven. Veruit het belangrijkste zijn de vleeskuikens, op ruime afstand gevolgd door kalkoenen en eenden. Van 600 bedrijven met vleeskuikens worden jaarlijks ruim 400 miljoen vleeskuikens geleverd aan Nederlandse slachterijen. De vleeskuikenketen bestaat uit bedrijven met ouderdieren, kuikenbroederijen,  vleeskuikenbedrijven en slachterijen/uitsnijderijen. In onderstaand figuur is de gehele vleeskuikenketen geschetst.

Klik op het figuur om het te vergroten.

Ketenstructuur pluimveevlees

Ketenstructuur eieren

De keten voor de productie en verkoop van eieren betreft op hoofdlijnen drie schakels; productie, pakstation/groothandel en detailhandel. De productie begint bij de vermeerderingsbedrijven (ouderdieren), kuikenbroederij en opfokbedrijven. De opfokbedrijven leveren de jonge hennen die op de legbedrijven de consumptie-eieren gaan produceren. In 2015 werden op 950 bedrijven in totaal 35,6 miljoen leghennen gehouden. De totale productie van meer dan 10 miljard consumptie-eieren wordt geleverd aan de eierpakstations of eiproducten-industrie. De pakstations leveren, eventueel via grossiers, tafeleieren aan de supermarkten. In onderstaand figuur is de gehele keten geschetst.

Klik op het figuur om het te vergroten.

Ketenstructuur eieren

Overzicht pluimveesector in beeld en grafiek

Het zwarte raster is gemeente Oudewater (Hekendorp), het grijze raster is gemeente Nieuwkoop (Ter Aar), het rode raster is de gemeente Kampen (Kamperveen)

Aantal legkippen, cijfers uit 2013


Het zwarte raster is gemeente Oudewater (Hekendorp), het grijze raster is gemeente Nieuwkoop (Ter Aar), het rode raster is de gemeente Kampen (Kamperveen)

Aantal vleeskuikens, cijfers uit 2013

Ontwikkeling houderijsystemen leghennen

Ontwikkeling houderijsystemen leghennen

Productie, invoer en uitvoer van Nederlands kuikenvlees (x 1.000 ton)

Productie, invoer en uitvoer van Nederlands kuikenvlees (x 1.000 ton)

figuur 4.png

Inkomen uit bedrijf per onbetaalde arbeidskracht op leghennen- en vleeskuikenbedrijven (x 1.000 euro)