Kort tevredenheidsonderzoek 2018 SSG

i

0 = veel minder gekregen verwacht 10 = veel meer gekregen dan verwacht

i

0 = zeer onwaarschijnlijk 10 = zeer waarschijnlijk

i

0 = niet 10 = altijd

i

Meerdere antwoorden mogelijk

i

Meerdere antwoorden mogelijk

i

0 = zeer gering 10 = zeer groot

Dit is de laatste vraag van de enquĂȘte. Wanneer u op versturen drukt, kunt u uw antwoorden niet meer wijzigen.