Kringlooplandbouw: een nieuw perspectief voor de Nederlandse landbouw

Een transitie naar een kringlooplandbouw betekent een fundamentele omslag van de Nederlandse landbouw.