Achtergronden bij onze advertenties

Kringlooplandbouw uittesten op de Boerderij van de Toekomst

Schade aan milieu en natuur maken de manier waarop we nu voedsel produceren moeilijk duurzaam. Op de net geopende Boerderij van de Toekomst werken Wageningse onderzoekers samen met boeren aan kringlooplandbouw. Ze testen nieuwe teeltmethoden en technologie. Met drones proberen ze bijvoorbeeld het gebruik van kunstmest en bestrijdingsmiddelen te minimaliseren en de natuur ondersteunen. Zo dragen boeren bij aan duurzame voedselproductie én verbeteren ze de leefomgeving.