Kuiken Grote Stern gespot: T31 in Bretagne, Frankrijk

T31 is gezien in Bretagne; van al “onze” geringde sterns is deze vogel het verst naar het zuidwesten teruggezien.

T31 was een zwaar jong toen het geringd werd: met 249 gram was dit kuiken 36 gram bovengemiddeld. Dat was er dus een waarvan je zou mogen verwachten dat hij het goed zou doen, en inderdaad: nu zit hij levend en wel in Frankrijk.


Lees meer over de ring-actie in Utopia op Texel: