Blog

Kunnen wij voorgoed een eind maken aan Malaria?

Aangezien er hulpmiddelen beschikbaar zijn om malaria te voorkomen en te beheersen, waarom is het dat 212 miljoen mensen, van wie veel kinderen onder de 5 jaar, nog steeds aan deze ziekte lijden?