Kunstkoe Bertha boert voor betrouwbare genetische gegevens

Bertha ziet er niet uit als een koe, maar ze boert wel als een echte. Ze levert daarmee informatie die het mogelijk maakt om de genen in kaart te brengen die de methaanuitstoot bepalen. Dit biedt waardevolle informatie voor fokkers.

De methaanuitstoot door koeien is wereldwijd een belangrijk milieuprobleem. Ongeveer een vijfde van de uitstoot van broeikasgassen door de mens, komt uit de veehouderij. Maar niet elke koe produceert even veel methaan. Veefokkers hopen daarom in de toekomst koeien te fokken die minder broeikasgas produceren.

Methaanuitstoot meten

Het is niet makkelijk te meten hoe hoog de methaanuitstoot van een koe is. De standaardmethode is de respiratiecel. Een kamer waarin de koe wordt opgesloten en waarvan precies gemeten wordt hoeveel gas erin en eruit gaat. Kostbaar onderzoek dat bovendien de dieren uit hun gebruikelijke omgeving haalt. Beter zou zijn om methoden te ontwerpen die in de stal kunnen meten hoeveel methaan koeien uitstoten.

Nico Ogink werkt samen met PhD-student Liansun Wu aan zulke technieken. "We hopen vooral stappen te kunnen maken in meetmethoden die in de ligbox kunnen meten hoeveel methaan de koe produceert." Dat zou kunnen door de lucht in de buurt van een koe af te zuigen en te analyseren, maar hoe zeker weet je dan of je niet ook de methaan van de buurvrouw meet. Ogink ontwikkelde samen met zijn collega's een manier om de betrouwbaarheid van meetmethodes te verifiëren: kunstkoe Bertha.

Meetmethodes testen

Koeien produceren methaan in de pens. Het broeikasgas komt vervolgens via de ademhaling van de koe in de omgeving. Ogink: "Dat zorgt voor grote pieken in de uitstoot." Kunstkoe Bertha simuleert de methaanproductie in de pens, en ademt net als een echte koe. Maar er is één belangrijk verschil: "Van Bertha weten we exact hoeveel methaan ze produceert. Dat zorgt ervoor dat we meetmethodes kunnen testen." Meetmethodes die uiteindelijk gegevens over de methaanproductie kunnen geven biedt fokkers informatie om de genen in kaart te brengen die de methaanuitstoot bepalen.