Kwaliteit gemeten

Nanotechnologie speelt ook in de voedselindustrie een toenemende rol. Met onderzoeksprojecten wordt gekeken naar de voedselveiligheid van de nieuwe technieken.

Het gaat daarbij enerzijds om  het detecteren van nanodeeltjes in voeding en complexe biologische monsters. En anderzijds om te onderzoeken of bestaande toxicologische testen geschikt zijn voor de veiligheidsbeoordeling van nanodeeltjes. Daarvoor ontwikkelen we van alternatieve, in vitro, testmethoden om bij te dragen aan het terugdringen van proefdiergebruik in toxicologisch onderzoek. Het onderzoek wordt niet alleen nationaal gebruikt, maar wordt ook op Europese schaal ingezet voor wet- en regelgeving, het onderzoek heeft daarmee een internationale voortrekkersrol. We co√∂rdineren het NanoDefine project waarin toolbox met gestandaardiseerde methoden ontwikkeld wordt om verschillende typen nanodeeltjes (puur en in producten) mee te karakteriseren.