Kwaliteitsinspectie

Bedrijven in de agrofoodsector willen groente- en fruitproducten van constante kwaliteit leveren. Het is niet eenvoudig om de kwaliteit objectief vast te stellen. Wageningen UR Food & Biobased Research ontwikkelt technologische oplossingen voor geautomatiseerde visuele kwaliteitsinspectie van agro- en foodproducten door het inzetten van computer vision technieken en het toepassen van robotisering.