Stage

Kwantificering van agro-ecosysteemdiensten in strokenteelt

We zoeken een BSc of MSc-student die een bijdrage wil leveren aan het onderzoek naar gewasdiversiteit in Nederland. In dit onderzoek maken we gebruik van diversiteit in tijd, ruimte en genen en interacties met vlinderbloemigen, binnen de mogelijkheden van huidige teeltsystemen. Doel van het experiment is het kwantificeren van agro-ecosysteemdiensten geleverd door verhoogde gewasdiversiteit.