Onderwerp scriptie

Kwantificering van akkervogels in gewasdiverse, Nederlandse akkerbouwlandschappen

We zoeken een BSc of MSc-student die akkervogels gaat monitoren in akkerbouwgebieden met weinig diversiteit (monoculturen) en in akkerbouwgebieden met een hogere mate van diversiteit (o.a. strokenteelt).