Kwantificering van bodemkruipende insecten in gereduceerde grondbewerking

Stage

Kwantificering van bodemkruipende insecten in gereduceerde grondbewerking

We zoeken een student die de effecten van gereduceerde grondbewerking (niet-kerend-, minder diep ploegen) op bodemkruipende insecten (o.a. loopkevers) wil bestuderen.