Onderwerp scriptie

Kwetsbare werkenden NOG Fitter en Vitaler

NOG Fitter en Vitaler ondersteunt werkgevers en werknemers in de regio NOG bij het bevorderen van een gezonde leefstijl op de werkvloer (zie www.nogfitterenvitaler.nl). Dit doen we online door middel van een website, nieuwsbrief en challenge èn persoonlijk doormiddel van de Gezonde Werkvloer Adviseur. Een groot deel van het landelijke ‘aanbod’ zoals Ik pas, stoptober en bijvoorbeeld snelbeterinjevel.nl lijkt niet specifiek geschikt voor ‘kwetsbare’ werkenden. Daarmee bedoelen we werkenden met een lage sociaal economische status. NOG Fitter en Vitaler heeft intussen een bereik van ruim 29.000 werknemers. Een groot deel is werkzaam in bijvoorbeeld de schoonmaaksector. Welk aanbod is er specifiek voor deze doelgroep? Welke thema’s zijn voor hen relevant en zijn er aandachtspunten om rekening mee te houden bij interventies gericht op deze doelgroep?

Bovenstaande vragen kunnen mogelijk deels beantwoord worden middels een literatuuronderzoek. Aanvullend is het mogelijk om met onze partners in gesprek te gaan.

Geinteresseerd of wil je meerweten? Neem contact op met Karlien Zomer (k.zomer@ggdnog.nl) en Marleen Bekker (marleen.bekker@wur.nl) (met thesiscoordination.hso@wur.nl in the CC).

Duur: 4 maanden
Taal: Nederlands

Start Datum: Maart/April

Meer informatie kan je vinden op de website van NOG Fitter en Vitaler.