Studentinformatie

LOBS

Met je vooropleiding op het gebied van (medische) Biologie of Biomedische wetenschappen kun je naar verschillende masteropleidingen aan Wageningen University doorstromen.
Kijk hieronder of er een geschikte opleiding voor jou bij zit.

Animal Sciences

Animal Sciences  Wageningen University

Bij de master Animal Sciences leer je alles over het bevorderen van diergezondheid en dierenwelzijn. Je kunt je richten op verschillende diergroepen die een bepaalde functie tot de mens hebben, zoals productiedieren, gezelschapsdieren, dierentuindieren (educatie) maar ook dieren die gehouden worden voor recreatie en natuurbehoud. Tijdens deze master kun je je specialiseren in verschillende facetten die bijdragen aan diergezondheid en dierenwelzijn. Zo kun je alles leren over diergezondheidszorg, diervoeding, diergedrag, fysiologie, anatomie, management van ziektes, genetica, of de socio-economische factoren die invloed uitoefenen op het houden van dieren. Na je opleiding Animal Sciences kun je werken als bijvoorbeeld voedingsdeskundige, adviseur, manager of onderzoeker. Zo kun je in binnen- en buitenland gaan werken voor voerderfabrikanten, ministeries, farmaceutische bedrijven, onderzoeksinstellingen of de fokkerij.

Meer over Animal Sciences

Aquaculture and Marine Resource Management

Aquaculture and Resource Management Wageningen University

Aquacultuur en visserij staan steeds meer in het teken van duurzaamheid en het behoud van biodiversiteit. Hoe kunnen we het ecosysteem van oceanen, zeeën, en rivieren exploiteren zonder het te vernietigen? Hoe kunnen we visproductie omzetten naar duurzaam management van mariene bronnen?
Tijdens de master Aquaculture and Marine Resource Management kun je je specialiseren in drie richtingen: Aquacultuur, Marine resources and ecology, en Marine governance. Bij Aquacultuur richt je je voornamelijk op het kweken van aquatische organismen. Bij Marine resources and ecology staat de ecologie van mariene systemen centraal. Bij Marine Governance richt je je op visserij en het management van mariene systemen.
Als mariene bioloog met een oog voor duurzame voedselproductie kun je op veel plaatsen terecht. Je kunt gaan werken voor bijvoorbeeld de visserij, maar ook voor voedselproducenten en dierentuinen. Daarnaast kun je aan de slag als adviseur of onderzoeker bij onderzoeksinstellingen, overheidsinstanties of NGO's.

Meer over Aquaculture and Marine Resource Management

Biology

Biology Wageningen University

Het begrijpen van biologische systemen op schalen variërend van moleculen tot ecosystemen is een intellectuele uitdaging. Tijdens de MSc Biology krijg je een breed overzicht van de laatste ontwikkelingen in de biologie. Binnen de master kun je je specialiseren in negen richtingen: Animal adaptation and behavioural biology, Bio-interactions, Molecular ecology, Conservation and systems ecology, Evolution and biodiversity, Health and disease, Marine biology, Molecular development and gene regulation en Plant adaptation.
Tijdens de master Biologie kun je profiteren van de kennis en kwaliteiten van maar liefst 22 biologische leerstoelgroepen van Wageningen University. Je wordt aangemoedigd om een deel van de opleiding in het buitenland te volgen als voorbereiding op een succesvolle internationale carrière. De master Biologie biedt goede baankansen, maar liefst 80% van de afgestudeerden heeft binnen drie maanden een baan. Veel alumni gaan verder in het fundamentele of toegepaste onderzoek. Daarnaast zijn er carrièremogelijkheden in bijvoorbeeld advies of voorlichting. In vergelijking met andere universiteiten vinden relatief veel afgestudeerden van Wageningen University een baan in het buitenland.

Meer over Biology

Bioinformatics

Bioinformatics Wageningen University

Bioinformatics is een nieuwe wetenschappelijke discipline die ontstaan is vanuit moleculaire biologie, informatica en statistiek. Er is een steeds toenemende hoeveelheid beschikbare gegevens over DNA, RNA en geproduceerde eiwitten. Als bioinformaticus gebruik je informatietechnologie om deze data op te slaan, op te halen en te bewerken en gebruik je statistische methodes om genfuncties te voorspellen en de relatie tussen genen en eiwitten aan te tonen. De master Bioinformatics in Wageningen focust op de praktische toepassing van bio-informatica. Afhankelijk van je vooropleiding en interesses kies je vakken als data manegement, programmeren, 3D modelleren van eiwitten, moleculaire biologie, biostatistiek, biochemie en genetica. Er is veel vraag naar afgestudeerden, zowel in de industrie als in wetenschappelijk onderzoek.

Meer over Bioinformatics

Biotechnology

Biotechnology Wageningen University

Tijdens de Master of Science Biotechnology leer je om (delen van) levende organismen in te zetten bij industriële toepassingen. Hierdoor kun je een bijdrage leveren aan nieuwe technologieën, zoals vervangen van aardolie door hernieuwbare grondstoffen, of de ontwikkeling van nieuwe medicijnen.
Je specialiseert je in een van de deelgebieden binnen de biotechnologie. Je wordt expert in het modificeren van DNA (gentechnologie), het werken met cellen of micro-organismen (microbiologie), biochemische omzettingen of de ontwikkeling van technische systemen (procestechnologie).
Je zult je expertise inzetten in multidisciplinaire projecten en dus ook goed inzicht krijgen van de relatie van je eigen specialisatie met andere vakgebieden. Met de master Biotechnology heb je uitstekende kansen op een mooie carrière. Bij de afgelopen alumni enquête had elke respondent een baan. Zo'n 60% begint de eerste baan als onderzoeker in Research & Development, en stroomt vaak binnen enkele jaren door naar het management. Zo'n 40% van de afgestudeerden gaat direct werken voor bedrijven in de biotechnologie.

Meer over Biotechnology

Development and Rural Innovation

Development and Rural Innovation Wageningen University

De masteropleiding Development and Rural Innovation is het internationale, sociaalwetenschappelijke programma voor studenten met een technische, levenswetenschappelijke of management achtergrond met interesse in internationale ontwikkeling en bèta-gamma integratie. Je wordt uitgedaagd om je technische competenties te integreren met nieuwe vaardigheden op academisch denkniveau en jezelf in te zetten om innovaties in diverse sectoren van de samenleving te laten slagen. Belangrijke thema’s als waterbeheer, landbouw, rampenbeheer, beheer van natuurlijke hulpbronnen en volksgezondheid komen aan bod. Omgaan met technologische ontwikkelingen en de maatschappij waarin die ontwikkeling wordt geïntroduceerd vereist een fundamenteel begrip van socio-technische innovatie en veranderingsprocessen.
Afgestudeerden werken bijvoorbeeld als expert bij adviesbureaus, als specialist bij onderzoeksinstituten, als conflictbemiddelaar bij overheden, als projectleider bij NGO’s of beginnen hun eigen bedrijf.

Meer over Development and Rura Innovation

Earth and Environment

Earth and Environment Wageningen University

Tijdens de master Earth and Environment leer je met een natuurwetenschappelijke bril kijken naar de processen en structuren die onze planeet leefbaar maken. Dankzij jouw kennis van hydrologie, meteorologie, geologie en bodemkunde kun je een brug slaan tussen de aardlagen waar wij als mensen gebruik van maken. Je maakt hierbij gebruik van principes die je aangereikt worden vanuit de natuurkunde, scheikunde, biologie en wiskunde. Je verkrijgt kwantitatief inzicht in de belangrijkste processen aan het aardoppervlak en in de atmosfeer en de invloed daarop door de mens. Je kunt gaan werken aan wereldomvattende vraagstukken op het gebied van waterschaarste en waterkwaliteit, bodem degradatie en voedselvoorziening, biodiversiteit, klimaatverandering en extreme weersomstandigheden.

Meer over Earth and Environment

Forest and Nature Conservation

Forest and Nature Conservation Wageningen University

De master Forest and Nature Conservation houdt zich bezig met de ecologische en maatschappelijke processen op het gebied van bos- en natuurbeheer. Je leert bos- en natuurgebieden op duurzame wijze te beheren door de natuurfuncties (ecologie) af te stemmen met economische en maatschappelijke functies. Zo kun je op adequate wijze inspringen op processen die zich afspelen op het snijvlak van natuur en maatschappij, zoals ontbossing, landbouw, recreatie en natuurbescherming. Dankzij de integratie van ecologie en beleid kun je op internationaal niveau een rol spelen in bosbeheer en natuurbeheer. De master Forest and Nature Conervation biedt je een uitstekende basis voor een (inter)nationale carrière als adviseur, beleidsmaker of onderzoeker. Je kunt bijvoorbeeld gaan werken bij ingenieursbureaus, natuur- en milieuorganisaties, of universiteiten en andere onderzoeksinstellingen.

Meer over Forest and Nature Conservation

Geo-information Science

Geo-information Science

Wil je met behulp van geo-informatiekunde en geo-informatica een bijdrage leveren aan de oplossing van actuele, multidisciplinaire onderwerpen? Dan is de master Geo-information Science iets voor jou!
Geo-informatie is onmisbaar bij het oplossen van complexe vraagstukken zoals het terugdringen van ziekten zoals malaria, duurzame ontwikkeling van de landbouw, en de hulpverlening na milieurampen. Maar ook in het dagelijks leven is geo-informatie niet meer weg te denken, denk maar aan satellietnavigatie in auto's (TomTom) en het opzoeken van vakantiebestemmingen (Google Earth/maps). Tijdens de master Geo-information Science leer je hoe je met geografische informatiesystemen en remote-sensing technieken oplossingen kunt vinden voor ruimtelijke vraagstukken. De focus ligt hierbij op landelijke gebieden en op de overgang van stad naar land. Als geo-informatiekundige kun je aan de slag als bijvoorbeeld onderzoeker, technisch specialist, consultant of projectleider bij bedrijven over de hele wereld.

Meer over Geo-information Science

Organic Agriculture

Organic Agriculture Wageningen University

De MSc Organic Agriculture is een opleiding die zich richt op biologische producten. Producten dus die zonder kunstmest of bestrijdingsmiddelen geproduceerd worden en ook wordt er geen gebruik gemaakt van genetisch gemodificeerde organismen. Het is niet voor niets dat deze producten steeds meer aandacht krijgen, consumenten en producenten zijn op zoek naar veilige producten die op een verantwoorde wijze, met respect voor plant, dier, mens en milieu, geproduceerd zijn. Je kunt bij de Master Organic Agriculture kiezen uit drie specialisaties: Agroecology, Consumer & Market en de Double degree Agroecology in samenwerking met ISARA-Lyon. Als afgestudeerde kun je bijvoorbeeld aan het werk als wetenschapper, adviseur of kwaliteitscontroleur bij bedrijven in agribusiness, onderzoeksbureaus of NGO’s.

Meer over Organic Agriculture

Plant Biotechnology

Plant Biotechnology Wageningen University

De MSc Plant Biotechnology is een opleiding die zich richt op de ontwikkeling en toepassing van nieuwe technologie om planten te maken, die kunnen worden gebruikt voor gezonde voeding voor mensen en dieren, als grondstof voor levensmiddelen, geneesmiddelen en andere consumentenartikelen. Hierbij wordt klassieke plantenwetenschappelijke kennis gecombineerd met de nieuwste ontwikkelingen uit de moleculaire biologie en biotechnologie. Je kunt bij de master Plant Biotechnology kiezen uit drie specialisaties: Functional Plant Genomics, Plants for Human and Animal Health en Molecular Plant Breeding and Pathology. Veel afgestudeerden gaan aan het werk in een Research and Development positie aan een universiteit, onderzoeksinstituut of bedrijven in biotech of agribusiness. Maar ook banen als beleidmaker, adviseur of communicatiedeskundige behoren tot de mogelijkheden.

Meer over Plant Biotechnology

Plant Sciences

Plant Sciences Wageningen University

De MSc Plant Sciences is een opleiding die zich richt op alle aspecten van de plantaardige productiekolom. Van de ontwikkeling van nieuwe plantenrassen en vermeerderingstechnieken tot de teelt van voedselgewassen en -ingredienten, farmaceutische stoffen uit planten, kwaliteitsproducten, maar ook bulkgoederen. Naast de technologische aspecten van plantaardige productie is er ook aandacht voor milieu-, kwaliteits-, gezondheids- en sociaal-economische aspecten. Een interdisciplinaire aanpak staat daarbij centraal. Je kunt bij de Master Plant Sciences kiezen uit de volgende specialisaties: Crop Science, Greenhouse Horticulture, Natural Resource Management, Plant Breeding & Genetic Resources, Plant Pathology & Entomology and Double Degree Vegetable Production & Supply Systems. Afgestudeerden werken bijvoorbeeld bij universiteiten, onderzoeksinstituten en bedrijven in agribusiness. Maar ook functies op het gebied van management, beleid, advisering en communicatie in de agribusiness, bij overheden of NGO’s zijn mogelijk.

Meer over Plant Sciences