Stage

Landschapsarchitecten gevraagd voor ontwerpschetsen van toekomstrichtingen West-Zeeuws-Vlaanderen

Betaalde stage of binnen een andere te koppelen onderwijsopdracht. Het gaat om de periode van het komende half jaar.

Duurzaamheid in West-Zeeuws-Vlaamse landbouw en recreatie onder de loep

De Wetenschapswinkel van Wageningen University & Research zet zijn tanden in West-Zeeuws-Vlaanderen. De afgelopen maanden (van maart tot en met augustus) is in opdracht van Stichting Duurzaam Groede door studenten uitgezocht wat er al gebeurt op het gebied van duurzaamheid in de landbouw en recreatiesector, en hoe het beter kan. 

De komende maanden wordt nagegaan hoe deze sectoren mogelijk duurzamer kunnen werken in de toekomst richting 2030 en 2050. Hiervoor wordt vooral een beroep gedaan op studenten landschapsarchitectuur.

Stichting Duurzaam Groede loopt op veel gebieden voorop in de streek. De stichting zet zich in voor groene initiatieven, zoals een aardgasvrij Zeeland en het opzetten van zonneparken. "We zijn aan het klimaatakkoord gebonden", legt Bart Groot van de stichting de noodzaak uit. Duurzaam Groede stelde zichzelf daarop drie vragen:

 1. Hoe kunnen landbouw en recreatie duurzamer gemaakt worden?
 2. Hoe kan er meer duurzame energie worden opwekt?
 3. Hoe kan de natuur beter worden beschermd?

Klimaatverandering

Met die vragen ging de stichting naar de Wetenschapswinkel van de universiteit van Wageningen. Die doet samen met studenten onderzoek, in opdracht van maatschappelijke organisaties die beperkte financiële middelen hebben. De Wetenschapswinkel had oren naar de vraag uit Groede. "We gaan kijken wat we kunnen realiseren vóór 2030 en 2050", zegt projectleider Marcel Pleijte. Doelstellingen zijn onder meer het verminderen van CO2-uitstoot, omgaan met klimaatverandering en groene energie. Concreet kan dat voor landbouwbedrijven betekenen dat er gekeken wordt naar gewasbeschermingsmiddelen en gebruik van kunstmest. Het is heel breed.

Breed gedragen

Het onderzoek is ook breed gedragen. Er is al een samenwerking met de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO), brancheorganisatie voor de recreatiesector Recron, Zeeuwse Milieu Federatie, Het Zeeuwse Landschap en natuurbeschermingsorganisatie 't Duumpje. Groot: "We zijn blij dat iedereen meedenkt." Ook de gemeente Sluis en provincie Zeeland staan achter het onderzoek. 

Ontwerpprincipes

Momenteel wordt zowel door de maatschappelijke partners als door de onderzoekers nagedacht over mogelijke diverse ontwerpprincipes die in verschillende toekomstvisies kunnen worden verwerkt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan recreatie en landbouw.

Recreatie

 • Het toerisme in eigen land zal om een aantal redenen blijven stijgen. Ook de Duitsers en Vlamingen blijven komen. De kust blijft dus een magneet, zeker als de bebouwing op slot gaat.
 • De capaciteit van de huidige verblijfscapaciteit in een strook van 500 meter aan de kust wordt bevroren. Alleen verbeteringen in kwaliteit en duurzaamheid worden goedgekeurd.
 • De recreatiesector is onafhankelijk van de centrale energie opwekking. Energie wordt geproduceerd door een combinatie van zon en wind. Overtollige energie wordt opgeslagen in accu’s.
 • De wind turbines hebben inschuifbare palen en opklapbare roters en draaien voornamelijk 's nachts.
 • De recreatiesector betrekt zijn grondstoffen uit de regio.

Landbouw

 • Om de biodiversiteit te verhogen, worden op geselecteerde plaatsen bloemen gezaaid. Ook worden bepaalde percelen partieel geoogst en blijven een seizoen braak liggen.
 • Om het verlies aan inkomen van de boeren te compenseren betalen de toeristen een opslag op de toeristen belasting.
 • De opslag capaciteit van hemelwater wordt vergroot door aanpassing van het bestaande kerkensysteem. De effluent van de zuiveringsinstallatie wordt ook teruggevoerd naar dit systeem.
 • De landbouw zal de transformatie naar een circulair systeem voltooien.
 • Er zal nog meer biologische teelt plaatsvinden, bepaalde gewassen zullen uitgefaseerd worden en er wordt ruimte gemaakt voor meer bosbouw.
 • Om attractieve verblijfscapaciteit bijvoorbeeld 10 km van de kust te realiseren wordt er een gebied ontwikkeld waar boeren extensieve circulaire landbouw kunnen beoefenen, gecombineerd met bosbouw en natuurbeheer. Dit is het gebied waar de horeca zijn grondstoffen vandaan haalt. De producten worden zoveel mogelijk lokaal ambachtelijk voor consumptie geschikt gemaakt.
 • Rond dit gebied wordt verblijfsrecreatie gerealiseerd. De verbinding met de kust wordt onderhouden door zonnetreintjes.

De kwantificering van de herindeling van het gebied moet gebeuren door Waterschap, Zeeuwslandschap, Recron en LTO.

Word je enthousiast en lijkt het je wat om met deze ontwerpprincipes aan de slag te gaan tijdens een betaalde stage of binnen een andere te koppelen onderwijsopdracht? Meld je dan aan! Het gaat om de periode van het komend half jaar.