Paul Opdam

Testimonial

Landschapsecoloog Paul Opdam over zijn werk bij Wageningen Environmental Research

Landschapsecoloog Paul Opdam was projectleider van het onderzoeksprogramma Versnippering, dat ertoe leidde dat de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) werd verstevigd met 27 duizend hectare extra natuurgebied, de robuuste verbindingen.

Robuuste verbindingen versterken de veerkracht van een ecosysteem
Paul Opdam

‘In een werkgroep hebben we de eerste contouren van de robuuste verbindingen in Nederland getekend. Met het ministerie van LNV en de provincies zijn we in debat gegaan, en aangegeven waar ze ongeveer moesten komen te liggen.’ Omdat het voor provincies en gemeenten niet zo eenvoudig is om te bepalen waar zo’n verbindingsstrook precies moet komen en welke inrichting het meest effectief is, heeft Opdam het ‘Handboek Robuuste Verbindingen’ gemaakt, met de ecologische randvoorwaarden voor deze natuursnelwegen. ‘De kunst was hoe een vrij ingewikkeld ecologisch verhaal te vertalen naar een concept waarmee ontwerpers en beleidsmakers aan de slag kunnen,’ zegt Opdam. ‘Ook al gaat de besluitvorming niet snel, de robuuste verbindingen komen er, zoveel is zeker. De overheid wil voor 2018 met de EHS klaar zijn. Dat gaat waarschijnlijk niet lukken, maar ik denk dat tegen die tijd wel een groot deel van de verbindingen is gerealiseerd. En dat is belangrijk, want robuuste verbindingen kunnen heel goed de negatieve effecten van de klimaatverandering bufferen. Ze versterken de veerkracht van een ecosysteem.’

Lees het hele verhaal zoals gepubliceerd in het boek "Made by Alterra"

Actuele projecten en publicaties van Paul Opdam: