Leadership programme; Next level in Hortibusiness

Cursus

Leadership Programme: Next level in Hortibusiness

Programma voor mid-careers in de Hortibusiness met de ambitie en drive tot innovatie en verbetering in de Topsector Tuinbouw.

Organisator Wageningen Academy
Setup Andere setup

Voor mid-career professionals

Het programma is speciaal ontwikkeld voor mid-career professionals met de ambitie tot verbetering en innovatie. Dit jaarprogramma maakt een dubbelslag, je werkt aan je eigen ontwikkeling en tegelijkertijd werk je onder deskundige begeleiding aan een strategisch project binnen je eigen bedrijf.

Werken volgens Design Thinking concept

In het programma leer je denken als een ontwerper, volgens een gestructureerd proces van het onderzoeken en ontdekken van het probleem tot uiteindelijk het vinden en bouwen van een oplossing.  We maken hierbij gebruik van verschillende Visual Tools die helpen bij het ontwikkelen en overbrengen van innovaties met bijbehorende  nieuwe business modellen.

Intensieve begeleiding voor maximaal leerrendement

De groep bestaat maximaal uit 18 mid-career professionals, deze komen van verschillende bedrijven uit de gehele tuinbouwketen.  De deelnemers worden individueel begeleid met hun strategisch bedrijfsproject.  De deelnemers krijgen vooraf een intensief intake gesprek. Met als doel de juiste variatie en samenstelling van de groep en maximale aansluiting voor de persoonlijke wensen van de deelnemer en zijn of haar bedrijf.  

Praktische zaken

o    LET OP: Het programma is nog in ontwikkeling, nieuwsgierig; neem dan contact op!

o    Het is een jaar programma bestaande uit 4 blokken:
- Intake & Getting Started
- Developing Cross-functional & Analytical Business Skills
- Strategy Statement Formulation
- Leading Change

o    Er is een off-campus programma en on-campus deel

o    Tijdens het on-campus deel komen de deelnemers eenmaal per maand op donderdag en vrijdag naar Wageningen voor een intensief programma (de data staan in het schema)

o    Geen losse vakken of modules maar focus op integratie en vertaling naar jezelf en je bedrijf

o    Naast de theorie is er veel tijd ingeruimd voor de vertaling naar de praktijk. Regelmatig worden relevante gastsprekers uitgenodigd die hun ervaringen en inzichten delen met de groep

o    Tijdens de vrijdagbijeenkomst ben je op de Wageningen Campus en maak je kennis  met de laatste Agri-Food innovaties en hoe deze de sector gaan be├»nvloeden