Uitgave

Lichtspectrum als middel voor energiezuinige rozenteelt

Bij het rozenteeltbedrijf Van der Arend Roses is in de winter 2014-2015 met financiering van Kas als Energiebron en Valoya een onderzoek uitgevoerd naar de invloed van een aangepast lichtspectrum op de productie en kwaliteit bij de roos Avalanche.

Hiertoe is een deel van het bedrijf belicht met een ‘hybride’ opstelling van 103 μmol SON-T en
de Valoya LED lamp G1 in twee verschillende intensiteiten: 57 of 103 μmol. In vergelijking met de gangbare installatie van het bedrijf (191 μmol SON-T), leverde het aangepaste spectrum, afhankelijk van de intensiteit van de toegevoegde LED belichting, een 7.2% tot 9% hogere lichtbenutting door het gewas op. Dit biedt perspectief voor energiebesparing, als de energie-efficiency van de gebruikte Valoya G1 lampen naar een output van 1.7 μmol PAR per Watt elektrisch stijgt. Hier wordt door Valoya al aan gewerkt. De verrichte metingen aan het gewas (SPAD, knoptemperatuur, fotosynthese, bladoppervlakte, etc.) bieden geen verklaring voor dit positief effect.

Aanbevolen wordt om aanvullend onderzoek te doen naar de effecten van lichtkleur bij roos. Vragen die onder meer liggen, zijn of andere rassen even sterk reageren op het menglicht, of het gewas in de winter compacter kan worden met meer blauw in het spectrum, en of met een groter aandeel verrood licht de bloemen nog zwaarder worden, met een grotere bloemknop.

Dit project/onderzoek is mede tot stand gekomen door de bijdrage vanuit het programma Kas als Energiebron,
het innovatie- en actieprogramma van het ministerie van Economische Zaken en LTO Glaskracht Nederland en is mede gefinancierd door de Stichting Programmafonds Glastuinbouw.