Life is Beautiful: Hans Helsper over de blauwe bes

Hans Helsper, onderzoeker bij Bioscience van Wageningen UR, is geïnterviewd voor het tv-programma Life is Beautiful van RTL 4.op zondag 30 maart. Hans vertelt in het programma over de gezondheidsbevorderende stoffen in de blauwe bes.

Ook vertelt hij over zijn onderzoek naar het effect van de verwerking van blauwe bes in allerlei producten op het inhoudsstoffengehalte. In dit onderzoek, uitgevoerd voor de 'Dutch Blueberry Association', heeft hij ook gekeken naar het verschil in inhoudsstoffen van in Nederland, Canada en Amerika geteelde blauwe bessen.

Life is Beautiful is een lifestyleprogramma over de kwaliteit van het leven. Centraal staat gezondheid, verantwoord eten en drinken en luxe. Wekelijks is er een ander gezondheidsthema.

Bekijk de uitzending